Εγκρίθηκαν τα πρώτα μέλη της ΕΣΗΕΑ από το διαδίκτυο

Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ – Οι δημοσιογράφοι ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους

Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και ποιες ημερομηνίες ορίστηκαν για τις εκλογές.

Η ΕΣΗΕΑ προκηρύσσει εκλογές για τις 12 και 13 Ιουνίου και η Ένωση έβγαλε ανακοίνωση για τον τρόπου που θα διεξαχθούν οι εκλογές της.
Παράλληλα αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων καθώς και όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι για τους υποψήφιους. Η ανακοίνωση αναφέρει:
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία
των αρχαιρεσιών της 12ης και 13ης Ιουνίου 20191-2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών:
α) του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
β) των Πειθαρχικών Συμβουλίων,
γ) των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ,
καθώς και
δ) για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού χρήσης 2018, του οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 2019 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Ιδιωτικών Συμφωνιών καθώς και την κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας, θα γίνουν στις 12 και 13 Ιουνίου 2019, από τις 08.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου (20.45′).

2. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν γραπτά προς τη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Πέμπτη, 6 Ιουνίου  2019 και ώρα 16.00.
Μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή ΚΑΜΙΑ υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00.
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΕΧΟΥΝ:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν επτά (7) χρόνια συμπληρωμένα κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Γ) Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Συντάκτες που έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Δ) Για το Δευτεροβάθμιο  Πειθαρχικό Συμβούλιο: Συντάκτες που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας,  ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Ε) Για τους Εκπροσώπους στο Μεικτό Συμβούλιο: α) Συντάκτες που απασχολούνται στο συγκεκριμένο μέσο για το οποίο γίνεται η εκλογή, β) κάθε συνταξιούχος συντάκτης, για εκπρόσωπος των συνταξιούχων.4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κάθε υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση, ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε ως συνδυασμοί είτε ως ξεχωριστοί υποψήφιοι.
Για την εκλογή στο Μεικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, μόνο χωριστές υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν. Όλοι οι υποψήφιοι κατά όργανο θα περιληφθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα αναγραφούν με αλφαβητική σειρά.
Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων υποψηφιότητας, για όλα τα όργανα, υπάρχουν στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.5. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Καταστατικού, κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ένωσης.

6. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ:

Α) Για όλα τα όργανα:
Κάθε μέλος της Ένωσης που είναι Υπουργός, Βουλευτής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Πρέσβης ε.τ., Δήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας ή διορισμένος σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση.

Β) Ειδικά για τα Πειθαρχικά συμβούλια:
Τα μέλη που έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικό αδίκημα ή με την ποινή της διαγραφής.

Γ) Ειδικά για τους Εκπροσώπους:
Οι εκδότες, οι διευθυντές, οι διευθυντές σύνταξης και οι αρχισυντάκτες.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με την παράκληση να αναρτηθεί.