Όταν ελληνική εφημερίδα πανηγύριζε για τη δολοφονία πρωθυπουργού...

Όταν ελληνική εφημερίδα πανηγύριζε για τη δολοφονία πρωθυπουργού…

Μια άγνωστη ιστορία.

Η πρώτη, χρονικά, εφημερίδα στην ελεύθερη Ελλάδα, μετά την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό, κυκλοφόρησε στην Ύδρα. Η εφημερίδα «Απόλλων» εκδιδόταν από τον Αναστάσιο Πολυζωΐδη και θεωρείται ως η πρώτη αντιπολιτευτική εφημερίδα στον ελληνικό χώρο. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1831 και φημερίδα εξέδωσε συνολικά 61 φύλλα.

Και, ναι, είναι ο ίδιος Πολυζωΐδης που το 1932, ως πρόεδρος του πενταμελούς δικαστηρίου του Ναυπλίου που δίκασε τους Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα κ.ά., αρνήθηκε (μαζί με τον Γεώργιο Τερτσέτη) να υπογράψει την απόφαση καταδίκης τους σε θάνατο για εσχάτη προδοσία.

Μια επιλογή του προκάλεσε τη φυλάκιση και την άγρια κακοποίησή του από τους Οθωνικούς ενώ το όνομά του αναφέρει πλέον ως το υπέρτατο παράδειγμα άτεγκτου δικαστικού! Η εφημερίδα λοιπόν έκανε πολεμική εναντίον πρώτη κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια και φιλοξενούσε κείμενα από τους Ψαριανούς, τους Ερμουπολίτες και άλλους και κατέκριναν τον τρόπο διακυβερνησής του. Κάθε απόπειρα ελέγχου από την κυβέρνηση για φίμωσή της ήταν αναποτελεσματική αφού ένοπλοι Υδραίοι φρουρούσαν συνεχώς το τυπογραφείο!

Όταν ελληνική εφημερίδα πανηγύριζε για τη δολοφονία πρωθυπουργού...

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε για τελευταία φορά στις 9 Οκτωβρίου 1831 γράφοντας: «Παύομεν την έκδοσιν της εφημερίδος μας, επειδή απολαύσαμεν τον σκοπόν μας- ο τύραννος δεν υπάρχει πλέον». Ναι, ακριβώς, λίγο μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια.

«Οι δύο Μαυρομιχάληδες έγιναν μιμηταί των Αρμοδίων και Αριστογειτόνων, των Βρούτων και των Κασσίων, δια να απαλλάξουν το έθνος από το τέρας της τυραννίας…» ανέφερε…