Εναλλακτικούς τρόπους ψάχνει το Mega για να διεκδικήσει άδεια

Οι μέτοχοι του Mega φαίνεται πως βρήκαν τη φόρμα για να συμμετάσχει το σχήμα τους στη διεκδίκηση μιας τηλεοπτικής άδειας.

Το πρώτο σχέδιο των μετόχων για συμμετοχή του Mega στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα είναι εξαιρετικά πιθανό να αποσυρθεί.

Η ρητή δήλωση του αντιπροέδρου του ΕΣΡ Ροδόλφου ότι δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί στον Πτωχευτικό κώδικα, είναι απαγορευτική για ένα τέτοιο σχέδιο.

Η συμφωνία με τις τράπεζες θα προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατομμυρίων.

Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό μέσω άλλης εταιρείας και στη συνέχεια να γίνει σύμπραξη με την Τηλετύπος.

Οι εργαζόμενοι του Mega ενημερώθηκαν γι’ αυτό το σχέδιο από στέλεχος της Alpha Bank.