Εξώδικο προς το ΕΣΡ από τον Νίκο Νικολόπουλο

Εξώδικο προς τα μέλη του ΕΣΡ αλλά και ερώτηση στη Βουλή για τον Δημήτρη Κοντομηνά κατέθεσε ο Νίκος Νικολόπουλος.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος με εξώδικό του προς τα μέλη του ΕΣΡ, αναρωτιέται γιατί επιδεικνύει εντελώς παθητική στάση στον έλεγχο της μεταβίβασης των μετοχών του Δ. Κοντομηνά.

Ο Νίκος Νικολόπoυλος επισημαίνει ότι η εν λόγω Αρχή είναι μεν ανεξάρτητη, όχι όμως και ανέλεγκτη. Δεν δικαιούνται δε, να αρκείται σε επιδερμικούς και ανούσιους ελέγχους, όταν προδήλως ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον. Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ανεξάρτητη Αρχή ΕΣΡ είναι υποχρεωμένη να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΕ αφού ο Δημήτριος και η Μαρία Κοντομηνά ενδεχομένως να έχουν τελέσει τα τιμωρούμενα σε βαθμό κακουργήματος εγκλήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα της καταδολίευσης δανειστών και της παραβίασης εισαγγελικής και ανακριτικής διάταξης»!

Τα ερωτήματα του Νίκου Νικολόπουλου προς την Κυβέρνηση:

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ώστε επιτέλους κάνοντας το καθήκον τους τα μέλη του ΕΣΡ, να προχωρήσουν – ως ανεξάρτητη αρχή άλλα όχι ανεξέλεγκτη- σε ουσιαστικό έλεγχο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και των μετόχων της μέχρι φυσικού προσώπου;

2. Σε ποιες άλλες εγκληματικές αρχές καθώς επίσης και τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές πρόκειται να απευθυνθείτε για να διαπιστώσετε το νόμιμο της μεταβίβασης των μετοχών της ALPHA MEDIA LTD από τον Δημήτρη Κοντομηνά στην Μαρία Κοντομηνά και σε περίπτωση που ήθελε διαπιστώσετε εάν υπάρχουν έκνομες ενέργειες και ενδεχομένως να αποκλείσετε την πρώτη εταιρεία από τον διαγωνισμό;

3. Έχετε μεταβιβάσει τον σχετικό φάκελο στην Δικαιοσύνη για να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες και να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου;

4. Εάν τα μέλη του ΕΣΡ έχουν τυχόν διαπράξει, κατά τα ανωτέρω το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ανακηρύσσοντας υποψήφια την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, πως θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα;