Οριστικό! Από τις 9 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η εφημερίδα «Μακεδονία»

Η ιστορική εφημερίδα «Μακεδονία» επανέρχεται στις 9 Σεπτεμβρίου στα περίπτερα. Είχε αναστείλει την έκδοσή της από Οκτώβριο, όπως και ο ιστότοπος makthes.gr.

Με στόχο να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στο χώρο του Τύπου και της ενημέρωσης, 24 από τους εργαζόμενους στο συγκρότημα εξασφάλισαν το δικαίωμα χρήσης των τίτλων των δύο εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» με αντάλλαγμα μέρος των δεδουλευμένων που τους όφειλε η επιχείρηση, δημιούργησαν μια σύμπραξη με τίτλο Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) και βρήκαν τη στήριξη επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη βόεια Ελλάδα.

Την έκδοση της εφημερίδας και τη λειτουργία του portal ανέλαβε εταιρικό σχήμα που ίδρυσε η ΚΟΙΝΣΕΠ, στο οποίο εισήλθαν 20 γνωστοί επιχειρηματίες μέσω ΑΜΚ.