Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Ναυτεμπορική

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Ναυτεμπορική

Τι διαδικασία θα ακολουθηθεί.

Αίτηση για υπαγωγή της Ναυτεμπορικής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης κατέθεσε η Eurobank. Σύμφωνα με δημοσιεύματα κατατέθηκε και αίτηση προληπτικών μέτρων για να εξασφαλιστεί η προστασία από πιστωτές.

Αφού ολοκληρωθεί η αποτίμηση των σημάτων, του τυπογραφείου και των ακινήτων της εταιρείας θα βγουν σε πλειστηριασμό εν λειτουργία, όπως συνέβη στον Πήγασο και τον ΔΟΛ. Η εκδίκαση της αίτησης της τράπεζας θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Η Eurobank είχε καταγγείλει προ μηνών τα δάνεια της «Ναυτεμπορικής» (φέρονται να υπερβαίνουν τα έξι εκατ. ευρώ, ενώ σε αντίστοιχο ύψος εκτιμάται ότι ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς). Η επιχείρηση τελούσε σε καθεστώς αναστολής για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών.

Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου αναφέρει:

Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή της εταιρίας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει τα ακόλουθα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού: Η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση μέχρι και σήμερα αιτήσεως με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 ν. 4307/2014.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4307/2014, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται μόνον από πιστωτές, ήτοι χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης και κοινοποιείται στην επιχείρηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 ν. 4307/2014. Ομοίως η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση αιτήσεως για την λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 ν. 4307/2014.

Η Εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πληροφορηθεί το συντομότερο δυνατό εάν έχουν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις,ώστε να ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό.