«Μαύρο» στο νέο κανάλι Epsilon του Φιλιππου Βρυώνη

«Μαύρο» στο νέο κανάλι Epsilon του Φιλιππου Βρυώνη

Ποια η απόφαση του ΕΣΡ.

«Μαύρο» για μία εβδομάδα στον νέο τηλεοπτικό σταθμό του Φίλιππου Βρυώνη.

‘Υστερα από συνδρίαση, το ΕΣΡ αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση θεραπείας και την προσφυγή του καναλιού κατά της προηγούμενης απόφασης.

Η τελεσίδικη αυτή απόφαση θα εκτελεστεί στο διάστημα μεταξύ 22 ως 28 Ιουλίου. Πέρα από το μαύρο στο κανάλι θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι βασικοί λόγοι για αυτήν την απόφαση ήταν η παράνομη δικτύωση του σταθμού και η απουσία πρωτογενούς προγράμματος.