Αυτή είναι η απάντηση της ΕΡΤ στην ακύρωση της εθελουσίας

Επιστολή – κόλαφος της ΕΣΗΕΑ στον πρόεδρο της ΕΡΤ

Τι αναφέρει αναλυτικά η επιστολή.

Επιστολή σε πολύ σκληρό ύφος έστειλε το Δ.Σ. της ΕΣΗΑ προς τον πρόεδρο της ΕΡΤ και τον διευθύνοντα σύμβουλο του δημόσιου. To ΔΣ απευθυνόμενο στον Κωνσταντίνο Σούλα και Γιώργο Γαμπρίτσο υπενθύμισες το καταστατικό της Ένωσης αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τον νέο τρόπο διοίκησης.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Κύριοι,
Μετά από την παράδοση και του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ στους εκπροσώπους των εργαζομένων δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, διαπιστώνουμε ότι δεν λάβατε καθόλου υπόψη σας την από 6-2-2020 επιστολή μας και τις αιτιάσεις μας για τον απαράδεκτο και απαξιωτικό τρόπο που χρησιμοποιείτε προκειμένου να ενημερώσετε το Σωματείο μας για τις προθέσεις σας, όπως έχετε υποχρέωση. Θεωρούμε πλέον επιβεβλημένο να σας επισημάνουμε για τελευταία φορά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δεν θα αποδεχθεί τον τρόπο επικοινωνίας που κατά παράβαση των νόμων έχετε επιλέξει και επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός του προκειμένου να αναγνωρισθεί το παράνομο των ενεργειών σας.

Σε ό,τι αφορά τις οργανωτικές αλλαγές που επιδιώκετε με το Οργανόγραμμα και τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ:

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τη συνεξέταση των κείμενων που λάβαμε γνώση είναι ότι επιδιώκεται από τη Διοίκηση η καταστρατήγηση της συνέχειας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στην ΕΡΤ. Η ΕΣΗΕΑ υποστηρίζει σταθερά την ανεξαρτησία της ΕΡΤ. Επομένως, δεν μπορεί να συναινέσει στην επέκταση του ελέγχου με την δυνατότητα, που για πρώτη φορά εισάγεται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, για πρόσληψη προϊσταμένων εκτός του προσωπικού της ΕΡΤ σε όλες τις βαθμίδες των θέσεων ευθύνης, ακόμη και στη χαμηλότερη, δηλαδή αυτή του τμήματος! Στις δεκαετίες της λειτουργίας της, η δημόσια ΕΡΤ είχε τη δυνατότητα να προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών και κάποιων Διευθυντών. Πρακτική που εφαρμοζόταν σποραδικά έως τώρα ,και ,κυρίως, όχι τυχαία, στον τομέα της Ενημέρωσης. Η επέκταση αυτής της δυνατότητας σε όλες τις θέσεις ευθύνης δεν συμβολίζει μόνον βαθιά απαξίωση του προσωπικού της ΕΡΤ αλλά σημαίνει ότι κάθε διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση Διοίκηση θα μπορεί να ελέγξει με ανάλογα κριτήρια ολόκληρο των διοικητικό κορμό της ΕΡΤ. Ελλοχεύει ,μάλιστα, ο κίνδυνος να κατηγορηθείτε ότι επιδιώκετε τον πλήρη έλεγχο της ενημέρωσης από τη Διοίκηση. Ο έλεγχος της Ενημέρωσης είναι αντίθετος με τις επιδιώξεις της ΕΣΗΕΑ αλλά και της κοινωνίας για πραγματικά δημόσια ΕΡΤ, ανεξάρτητη από παρεμβάσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για να ισχύσει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συλλογικών οργάνων των εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά στο Οργανόγραμμα: Διαπιστώνουμε ότι εμμένετε στη θέση σας για υποβάθμιση της αθλητικής ενημέρωσης σε ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ομόφωνα αντιτίθεται σε αυτή την προσέγγιση. Η θέση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη. Η φυσική θέση των αθλητικών συντακτών είναι στην Ενημέρωση και όχι στο Πρόγραμμα.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι επιφυλάσσετε για τους δημοσιογράφους έναν πρωτοφανή συγκεντρωτισμό που δεν ισχύει για καμία άλλη ειδικότητα στη ΕΡΤ και δεν εφαρμόζεται πουθενά σε αυτή την έκταση, ούτε στα ιδιωτικά ΜΜΕ. Καταργείτε ουσιαστικά την αυτοτέλεια των μέσων της ΕΡΤ. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζητά οι δημοσιογράφοι να κατανεμηθούν ανά μέσο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο). Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται διεθνώς στους ομίλους ΜΜΕ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία «δημοσιογραφικού κουβά». Η πρακτική αυτή δεν είναι μόνον οργανωτικά ανορθολογική αλλά καταστρατηγεί βασικά εργασιακά δικαιώματα και δημιουργεί ανησυχία για καταχρηστική αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και προσπάθεια ελέγχου της ενημέρωσης.

Ζητάμε να προβλεφθεί ότι στους περιφερειακούς ενημερωτικούς σταθμούς της ΕΡΤ προϊστάμενος θα είναι δημοσιογράφος. Επίσης, επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΕΡΤ πρέπει να είναι δημοσιογράφος.