ΑΕΜΑΡ

Η ΑΕΜΑΡ απάντησε στις καταγγελίες του Γιώργου Τράγκα

Η Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών εξέδωσε ανακοίνωση - απάντηση.

Με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα ,μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής του στα «Παραπολιτικά 90.1», σε βάρος της εταιρείας που διενεργεί τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών του νομού Αττικής, η ΑΕΜΑΡ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ), έχει αναθέσει με σύμβαση, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, το έργο της μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής στην εταιρεία ερευνών «FOCUS BARI AE» Η έρευνα ακροαματικότητας διεξάγεται εδώ και χρόνια υπό αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, η τήρηση των οποίων ελέγχεται καθημερινά από Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των ραδιοφωνικών σταθμών. Παράλληλα, προς περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, έχει ανατεθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέσω ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών (υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Πετράκου), το έργο της παροχής διαρκούς υποστήριξης προς την ΑΕΜΑΡ, μέσω καθημερινής επιτόπιας παρακολούθησης της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και άλλα μέσα, με στόχο την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη διαρκή αναβάθμιση της έρευνας. Με τη συνδρομή των παραπάνω μηχανισμών αυτορρύθμισης – οι οποίοι εφαρμόζονται εδώ και χρόνια ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον κλάδο της ραδιοφωνίας – η συγκεκριμένη μέτρηση είναι κοινώς αποδεκτή από όλους τους συντελεστές της αγοράς και το κοινό ως η μόνη ακριβής και αμερόληπτη καταγραφή της πραγματικής ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής. Η ΑΕΜΑΡ θα προασπίσει με κάθε τρόπο το κύρος, την αξιοπιστία και τη δημόσια εικόνα της έρευνας.