Οριστικά «λουκέτο» στο SBC TV

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι typologies  το ΕΣΡ είπε για δεύτερη φορά όχι στη συνέχιση της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού SBC TV, ο οποίος είχε χάσει πριν τριε μήνες την άδειά του.

Η εταιρεία είχε υποβάλει ένσταση για τη διακοπή λειτουργίας του καναλιού, η οποία είχε αποφασιστεί από το 2014, αλλά το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε ξανά πως δεν υπάρχει «νομίζως λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός με ιδιοκτησιακό φορέα την αιτούσα εταιρεία», όπως είχε κρίνει και το ΕΣΡ τον Νοέμβριο του 2010 με την υπ’ αριθμ. 575/30.11.2010 απόφασή του.

Επίσης με άλλη απόφασή του, την υπ’ αριθμ. 496/22.12.2014, δεν εγκρίθηκε η σύμβαση που η αιτούσα είχε συνάψει με την εταιρεία «Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις Jeronymo Groovy ΑΕ», ιδιοκτήτρια του «νομίμως λειτουργούντος τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας SUNNY CHANNEL».

Με τη νέα απόφασή του του ΕΣΡ απέρριψε για δεύτερη φορά την προσφυγή του SBC, σημειώνοντας πως «δεν υφίσταται καμία νομοθετική βάση επί της οποίας θα μπορούσε να στηριχθεί η αναγνώριση της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού της αιτούσας».