Εγκρίθηκε η εξαγορά του ALPHA από τη Motor Oil

Εγκρίθηκε η εξαγορά του ALPHA από τη Motor Oil

Τι αναφέρει η απόφαση.

Στα χέρια της πλευράς Βαρδινογιάννη πέρασε και τυπικά το 100% του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα e-tetradio η έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού ήταν περισσότερο για τυπικούς λόγους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν.3959/2011 (για την αγορά των μη ενημερωτικών μέσων) και του άρθρου 3 του Ν.3592/2007 (για την αγορά των ενημερωτικών μέσων), υπολείπεται, αφενός, των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μία από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, οπότε η Γνωστοποιούσα δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους αγορές των ΜΜΕ και άρα δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σ’ αυτές και, αφετέρου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/2011, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές τις οποίες αφορά».

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη απέκτησε το 51% των μετοχών του ομίλου ALPHA.

Η πλευρά της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας προχώρησε στην εξαγορά του 100% του καναλιού αλλά και των υπόλοιπων ΜΜΕ του ομίλου πριν από περίπου τέσσερις μήνες,